Dr Karol Żyto

Szanowni Państwo!

Dnia 14 grudnia Centrum Medycznym INTERMED operował wybitny chirurg, działacz społeczny, wspaniały człowiek, dr Karol Żyto - Szwed polskiego pochodzenia.
W czerwcu 2014 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej: „za wybitne zasługi we wpieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy Polakom w czasie stanu wojennego".

Dzięki jego aktywności informacje na temat polskiej opozycji demokratycznej oraz akcji KOR-u docierały do Szwedów. Wspierał wydawnictwa drugiego obiegu. Organizował transporty lekarstw oraz innych materiałów medycznych do Polski.

Jest dla nas wielkim zaszczytce:)em, że dr Karol Żyto wybrał Centrum Medyczne INTERMED jako placówkę do przeprowadzenia skomplikowanego zabiegu. 
To kolejny dowód na to, że skupiamy najlepszych specjalistów.


Powrót