Lek. med. Katarzyna Soboń
E-MAIL
info@cmintermed.pl
TELEFON
662 186 604, 12 267 05 89
ADRES
Centrum Medyczne INTERMED Kraków ul. Rydlówka 44

Specjalista wykonujący badanie: lek.med.Katarzyna Soboń

Konsultacje neurologiczne oraz badanie EMG - od 16 roku życia

Badania wykonywane w Pracowni EMG składają się z dwóch rodzajów:

1. Badanie przewodzenia nerwowego - elektroneurografia - badanie nieinwzyjne, wykonywane za pomocą elektrod powierzchniowych

2. Badanie elektromiograficzne (EMG) - ocena pobudliwości elektrycznej mięśni - badanie z wykorzystaniem elektrody igłowej.

Badania ENG/EMG są niezbędne w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych, między innymi:

- uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych zwłaszcza w przebiegu zespołów z ucisku np. zespół cieśni nadgarstka, zespoły ucisku n. łokciowego, strzałkowego itp.; pourazowe uszkodzenie nerwów z oceną regeneracji w trakcie leczenia

- potwierdzenie/wykluczenie polineuropatii z określeniem jej postaci: aksonalnej lub demielinizacyjnej

- uszkodzenia splotów nerwowych-np. splot barkowy, lędźwiowo-krzyżowy

- uszkodzenie korzeni nerwowych

- choroby neuronu ruchowego (SLA, ALS)

- choroby złącza nerwowo- mięśniowego -miastenia, zespoły miasteniczne

- choroby pierwotnie mięśniowe- miopatie, zapalenie wielomięśniowe, miotonia

- tężyczka.

Zakres badania, a co z tym jest związane - czas przeznaczony na badanie , są zależne od jednostki chorobowej.

lek. med. specjalista neurolog Katarzyna Soboń, licencja na wykonywanie badań EMG .

Wykonuje badania EMG od 2000 roku.