Dr n. med. Przemysław Borowy
E-MAIL
info@cmintermed.pl
TELEFON
662 186 604, 12 267 05 89
ADRES
Centrum Medyczne INTERMED Kraków ul. Rydlówka 44

Studia ukończył na Śląskiej Akademii Medycznej. W 2002 roku uzyskał specjalizacje z medycyny rodzinnej, w 2009 roku z chorób wewnętrznych a w 2014 roku z immunologii klinicznej. Specjalista immunologii, chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i densytometrii klinicznej. Od 2002 związany z leczeniem osteoporozy - początkowo jako doktorant CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Chorób Kości i Stawów. Zawodowo zajmuje się leczeniem chorób metabolicznych kości w Poradni Leczenia Osteoporozy oraz badaniami nad nowymi lekami w osteoporozie w ramach ośrodka badań klinicznych. Autor i współautor 40 publikacji w zakresie osteoporozy, licznych wykładów i wystąpień w tym temacie. Współautor 3 książek - podręcznika dla studentów Ortopedia i Traumatologia (2010) monografii: Osteoartrologia kliniczna (2011), Osteoporoza (2014). Od 2003 roku zastępca przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego organizowanych co 2 lata Środkowo Europejskich Kongresów Osteoprozy i Osteoartrologii. Członek Zarządu EFOiA od 2002 roku do chwili obecnej uczestnik kilkudziesięciu kursów, zjazdów kongresów i konferencji w tym 15 zagranicznych poświęconych osteoporozie i chorobie zwyrodnieniowej stawów. Dodatkowo od 2014 roku lekarz w Poradni Immunologii Specjalistycznego Szpitala im. J Dietla.