Badanie Fibroscan

FibroScan umożliwia nieinwazyjne i bezbolesne badanie wątroby i nie wymaga specjalnego przygotowania się chorego. Dużą zaletą urządzenia jest to, że wyniki są uzyskiwane zaraz po zakończeniu badania, a sama diagnostyka jest powtarzalna. Jedynymi przeciwwskazaniami do wykonania opisywanego badania jest ciąża oraz noszenie urządzeń elektrycznych, np. rozrusznika serca.

Wiarygodność metody elastografii została potwierdzona przez EASL (European Association for the Study of the Liver, wytyczne APASL (Asian Pacific Association for the Study of the Liver), rozporządzenie Misnistra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku oraz Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów.

Tradycyjną metodą oceny włóknienia jest badanie histologiczne bioptatu. W celu uniknięcia inwazyjnej biopsji opracowano metody nieinwazyjne, np. wspomnianą metodę elastograficzną, wprowadzoną do użytku w 2003 roku pod nazwą FibroScan®. Wykorzystano w niej właściwości mechaniczne miąższu wątroby: wątroba zwłókniała jest bardziej sprężysta, a więc badając sprężystość wątroby, można ocenić jej zwłóknienie.

Badanie jest całkowicie bezpieczne, nieinwazyjne i można go porównać do badania USG.

Nie ma żadnych nakłuć jak przy biopsji (mogą o to pytać pacjenci). 

Badanie kosztuje 250 zł.

Trwa 5-10 minut. Pacjent odczuwa jedynie lekkie wibracje na skórze, w miejscu przyłożenia głowicy. Można je powtarzać wielokrotnie i w dowolnych odstępach czasu. 

Fibroscan jest pierwszym urządzeniem o potwierdzonej klinicznie wiarygodności i dostarcza dokładne i powtarzalne dane w zakresie oceny  włóknienia i stłuszczenia wątroby.