Lek. Med. Magdalena Chmiel - Nowak
EMAIL
info@cmintermed.pl
TELEFON
662 186 604, 12 267 05 89
ADRES
Centrum Medyczne INTERMED Kraków ul. Rydlówka 44

Specjalistka w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. Doświadczenie w trakcie specjalizacji
zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Posiada również europejski dyplom
specjalizacyjny (European Diploma in Radiology). Członek towarzystw naukowych: PLTR, ESR,
ESSR. Swoje umiejętności podnosi na licznych kursach krajowych i zagranicznych. W sferze jej
zainteresowań zawodowych znajduje się diagnostyka układu mięśniowo-szkieletowego - swoje
umiejętności w tym zakresie doskonaliła w jednym z wiodących ośrodków w Holandii. Pełna
anglojęzyczna biegłość zawodowa.
Zakres wykonywanych badań:
USG stawów i nerwów obwodowych
Zabiegi pod kontrolą USG: iniekcje, aspiracje, needling.